Monday, 18/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Thanh Bình B
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kiểm định chất lượng năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Thanh Bình B thuộc xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo quyết định số: 5276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm. Trường có 01 điểm đặt tại ấp Bình Thủy.

         Trường có tổng diện tích đất là 5449.5 m­­2. Hiện nay, trường có tất cả là 23 phòng (21 phòng cấp 3, 02 phòng cấp 4 là  phòng Âm nhạc và phòng thường trực, bảo vệ). Chia ra: Phòng học: 10 phòng (10 phòng cấp 3); phòng chức năng: 13 phòng, chia ra: Phòng Hiệu trưởng có diện tích 24m­­2; phòng Phó Hiệu trưởng có diện tích 24m2; văn phòng có diện tích 24m­­2; phòng giáo viên có diện tích 60m­­2; phòng y tế có diện tích 24m­­2; 01 phòng thư viện có diện tích 72 m­­2; phòng Tin học có diện tích 48 m­­2; phòng ngoại ngữ có diện tích 48m­­2; phòng học Nghệ thuật có diện tích là 48 m­­2; phòng Âm nhạc có diện tích là 56 m­­2; phòng truyền thống có diện tích 24 m2; phòng thiết bị có diện tích 24 m­­2; phòng thường trực, bảo vệ có diện tích 12 m­­2. Các phòng học thoáng mát phục vụ tốt công tác giảng dạy. Mỗi phòng học được trang bị 16 bóng đèn, 2 quạt trần, bàn ghề 2 chỗ ngồi theo số lượng học sinh, 1 bộ bàn ghế giáo viên, 1 tủ học cụ, 2 kệ để cặp học sinh; phòng Tin học được trang bị 25 máy tính, phòng ngoại ngữ được trang bị 1 bảng thông minh, 1 máy chiếu, 35 tai nghe, 01 máy lap book và 1 máy tính đặt bàn.

         Các phòng làm việc của các tổ chức trong nhà trường khang trang, đủ điều kiện để phục vụ làm việc, sân chơi lán xi-măng, hàng rào khép kín 4 mặt (mặt chính: tường + song sắt; các mặt còn lại đều xây tường+ lưới B40).

         Trường hiện có 9 lớp với 274 học sinh. Có 9 lớp học 2 buổi/ngày.

         Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 21 người. Trong đó: BGH 1; giáo viên chủ nhiệm 9; giáo viên chuyên biệt 5; giáo viên Tổng phụ trách Đội 1; nhân viên thư viện+ thiết bị 1; nhân viên kế toán, văn thư 1; nhân viên y tế 1; nhân viên bảo vệ 1 ( hợp đồng); nhân viên phục vụ vệ sinh 1( hợp đồng ).

. Mục đích tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia.

Góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động tự đánh giá

Trước những yêu cầu của cộng đồng về việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã xem khâu tự đánh giá là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá là điều kiện giúp trường rà soát, xem xét lại thực trạng, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu để từ đó đề ra những kế hoạch cải tiến đúng đắn, phù hợp với thực trạng nhà trường. Để thực hiện tốt khâu tự đánh giá, nhà trường đã thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của ngành như: Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

         Nhà trường cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp quy về chế độ tài chính, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt công tác dự toán kinh phí cũng như chế độ báo cáo thống kê, quyết toán hàng năm.

          Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, hỗ trợ học sinh nghèo đủ điều kiện đến trường, chất lượng giáo dục học sinh ngày một nâng dần, tỉ lệ học sinh hoàn thành tất cả các môn học và hoạt động giáo dục đạt 100%, mức độ hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, duy trì sĩ số 100%, học sinh lên lớp đạt 100%. Thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường 100%; thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học; phối hợp tốt với gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội để giáo dục toàn diện học sinh; ngăn chặn có hiệu quả bạo lực, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra hành chính nhằm đánh giá ưu điểm để phát huy, hạn chế để khắc phục; quản lý và sử dụng tốt tài chính đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, thật sự mang lại lợi ích chung; có kế hoạch quản lý sử dụng tài sản hiệu quả, đảm bảo tốt để sử dụng lâu dài.

          Trường Tiểu học Thanh Bình B, trong nhiều năm liền được xét công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc; trong đó có 02 năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2017 đạt Bằng khen UBND tỉnh; năm học 2015-2016 đạt hạng ba, năm học 2016-2017 đạt hạng Nhất; năm học 2017-2018 đạt hạng Nhì khối; năm học 2018-2019 đạt hạng Nhất khối thi đua cấp tiểu học. Chất lượng giáo dục của nhà trường được giữ vững và nâng lên qua  từng năm học.

Để triển khai tốt quy trình tự đánh giá, trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm 07 thành viên là trưởng các ban ngành và một số giáo viên có năng lực do Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng tự đánh giá cử Ban thư ký (03 người) và các nhóm công tác (5 nhóm) để triển khai công tác tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn.

Để báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung của các tiêu chí, lấy minh chứng từ các loại hồ sơ, văn bản, thực tế, so sánh đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan.

Báo cáo tự đánh giá được trình bày theo 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí, 81 chỉ báo. Trong mỗi tiêu chí đều nêu những mặt mạnh, những tồn tại và kế hoạch cải tiến. Trên cơ sở những đánh giá đó, trường đã đưa ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, xây dựng kế hoạch hành động theo mốc thời gian cụ thể và ưu tiên cho từng lĩnh vực nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Bản báo cáo chất lượng này là bản ghi nhớ quan trọng để nhà trường cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo mà kế hoạch đã đề ra.

Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy trình tại Thông tư số: 17/2018/TT-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các bước sau:

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, minh chứng.

4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.

6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Qua quá trình tự đánh giá tng tiêu chí nhà trường đã xây dng được kế hoạch cải tiến chất lượng tng thi điểm, mạnh dạn đề xuất nhng biện pháp cụ thể cho việc cải tiến chất lượng để nhà trường thành công trong nhng chng đường tiếp theo. Đặc biệt trong quá trình tự đánh giá, hội đồng đã thấy được nhng điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý giáo dục để sau quá trình tự đánh giá nhà trường đưa vào nghị quyết, kế hoạch dài hạn mang tính đột phá, chiến lược và bền vng hơn.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 83
Tháng trước : 202
Năm 2021 : 83
Năm trước : 1.473
Tổng số : 1.721